]]>
close

Platforma Usług Elektronicznych KOWR

Podręcznik Interesanta/Użytkownika

1.   WSTĘP

Portal Platforma Usług Elektronicznych KOWR - PUE został stworzony w celu bezpiecznego i zgodnego z przepisami obowiązującego prawa świadczenia Interesantom usług publicznych drogą elektroniczną. 

Portal PUE to bezpieczny i wygodny dostęp do realizacji spraw. Zapewnia on Interesantom sprawny dostęp do świadczonych w danym czasie usług i ich obsługę. System wspomaga wspólną pracę i komunikację pomiędzy Interesantem, a Urzędnikiem.

 

Rysunek 1 Strona główna Portalu PUE

1.1   Cel dokumentu

Niniejszy podręcznik opisuje funkcjonalności dostarczane przez Portal PUE. Jest on przeznaczony dla Interesantów/Użytkowników, jako źródło informacji o dostarczanych możliwościach/usługach dostępnych. Obejmuje niezbędne informacje z punktu widzenia Interesantów, przedstawiając tym samym ścieżki rejestracji kont, jak i funkcjonalności dostępne po ich uzyskaniu.

Z Podręcznika Interesanta dowiesz się „krok po kroku” jak najlepiej korzystać z Portalu e-Urzędu: od przeprowadzenia rejestracji, poprzez pierwsze logowanie się, złożenie dokumentu elektronicznego, aż po otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

2.   PODSTAWY PORTALU PUE

Portal PUE umożliwia dostęp do katalogu usług publicznych dla niezalogowanych Interesantów (na poziomie dostępu do informacji gromadzonej w systemie PUE). W celu uzyskania możliwości wysłania dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się w portalu.

2.1   Rejestracja Interesanta w Portalu PUE

Rejestracja Interesanta w Portalu PUE może odbyć się na dwa sposoby: 

       2.1.1 Rejestracja bezpośrednia – za pomocą Portalu PUE

       2.1.2 Rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP

2.1.1 Rejestracja bezpośrednia – za pomocą Portalu PUE

Rejestracja bezpośrednia polega na wypełnieniu formularza rejestracji w Portalu PUE (Rysunek 2 Rejestracja bezpośrednia – za pomocą Portalu PUE). Dostęp do formularza rejestracji można uzyskać klikając w link Rejestracja na platformie widoczny w górnej części strony głównej portalu (Rysunek 1 Strona główna Portalu PUE).

 

 

Rysunek 2 Rejestracja bezpośrednia – za pomocą Portalu PUE

Formularz rejestracji podzielony jest na trzy części: pierwsza - dane podstawowe, druga – w zależności od wybranego typu konta to: dane osobowe, dane firmy lub instytucji albo dane przedsiębiorcy zagranicznego oraz trzecia - dane kontaktowe. W każdej z tych części znajdują się dane obowiązkowe do wypełnienia (oznaczone *). W celu przeprowadzenia poprawnie procesu rejestracji należy zapoznać się z regulaminem a także należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prawidłowo przepisać kod zabezpieczający z obrazka. Po uzupełnieniu formularza należy potwierdzić rejestrację za pomocą przycisku Zarejestruj się.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie pojawi się komunikat (Rysunek 3 Rejestracja Interesanta - potwierdzenie rejestracji) informujący o konieczności aktywacji konta za pomocą linku przesłanego na podany przez nas w formularzu adres e-mail.

 

Rysunek 3 Rejestracja Interesanta - potwierdzenie rejestracji

Po kliknięciu w link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail konto użytkownika zostanie aktywowane, a system wyświetli odpowiedni komunikat na stronie (Rysunek 4 Rejestracja Interesanta - aktywacja konta).

 

Rysunek 4 Rejestracja Interesanta - aktywacja konta

2.1.2 Rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP

Rejestracja pośrednia w Portalu PUE polega na wykorzystaniu mechanizmu SSO (Single Sign-On, tzw. pojedyncze logowanie) platformy ePUAP. Dzięki temu rozwiązaniu poprzez rejestrację na platformie ePUAP jesteśmy w stanie otrzymać autoryzowany dostęp do e-Urzędu. Dane z konta ePUAP są pobierane do Portalu PUE i na ich podstawie (w sposób automatyczny) tworzone jest konto Interesanta. Atutem takiej metody jest fakt, że dodatkowo otrzymujemy możliwość wglądu w sprawy realizowane na podstawie dokumentów elektronicznych wysłanych z ePUAP.

Należy pamiętać, że przed próbą zalogowania do e-Urzędu z wykorzystaniem konta ePUAP konieczna jest wcześniejsza rejestracja na platformie ePUAP. System nie udostępnia możliwości późniejszego powiązania konta ePUAP z kontem PUE, tzn. jeśli założymy konto w Portalu PUE to później nie będziemy mogli powiązać go z kontem ePUAP. Takie powiązanie jest możliwe jedynie w przypadku zalogowania do Portalu PUE z wykorzystaniem konta ePUAP.

 

Rysunek 5 Rejestracja pośrednia do Portalu (widoczna opcja logowania przez ePUAP)

W celu przeprowadzenia rejestracji pośredniej za pomocą ePUAP, należy wybrać opcję Logowanie Interesanta widoczną na stronie głównej (Rysunek 1 Strona główna Portalu PUE). Następnie po pojawieniu się okna logowania należy wybrać jak na rysunku (Rysunek 5 Rejestracja pośrednia do

Portalu) opcję Loguję się za pomocą konta ePUAP. System automatycznie przeniesie nas do okna rejestracji/logowania platformy ePUAP (Rysunek 6 Logowanie za pomocą konta ePUAP).

 

Rysunek 6 Logowanie za pomocą konta ePUAP

Po wprowadzeniu prawidłowych danych logowania zostaniemy uwierzytelnieni na platformie ePUAP i w sposób automatyczny przeniesieni do Portalu PUE.

2.2   Logowanie

W celu zalogowania się do Portalu PUE należy skorzystać z opcji Logowanie Interesanta dostępnej w górnej części strony głównej Portalu

PUE (Rysunek 7 Logowanie Interesanta).

 

 

Rysunek 7 Logowanie Interesanta

Po zalogowaniu się do Portalu PUE mamy dostęp do większej ilości funkcji w tym: 

       Dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta;

       Skorzystania z udostępnionych w Katalogu Usług Publicznych (KUP) usług i wypełnienia formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług;

       Przesłania podpisanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami do wybranego Urzędu;

       Podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym weryfikowanym przez certyfikat kwalifikowany bądź profilem zaufanym ePUAP;

       Wniesienia należnej opłaty;

       Sprawdzenia stanu sprawy;

       Uzupełnienia już przesłanych dokumentów;

       Odebrania decyzji administracyjnej (jeżeli będzie wydana) lub pisma wystosowanego w realizowanej sprawie.

Logowanie do portalu PUE jest możliwe na trzy sposoby:

       Bezpośrednio (2.2.1 Logowanie bezpośrednie)

       Poprzez ePUAP (2.2.2 Logowanie poprzez ePUAP)

2.2.1 Logowanie bezpośrednie

Logowanie bezpośrednie do Portalu PUE polega na podaniu identyfikatora i hasła uzyskanych w procesie rejestracji w portalu oraz wybrania przycisku Zaloguj na formatce logowania (Rysunek 8 Logowanie bezpośrednie do Portalu PUE).

 

Rysunek 8 Logowanie bezpośrednie do Portalu PUE (widoczna opcja ZALOGUJ) 2.2.2 Logowanie poprzez ePUAP

Logowanie takie odbywa się poprzez wybór opcji Loguję się za pomocą konta ePUAP (Rysunek 6 Logowanie za pomocą konta ePUAP) i przejścia procedury logowania na stronach ePUAP. Po poprawnym uwierzytelnieniu na platformie ePUAP zostaniemy automatycznie przeniesieni do Portalu PUE.

2.3   Podstawowy widok Portalu PUE

Podstawowy widok tuż po wejściu na Portal PUE został przedstawiony na Rysunek 9 Podstawowy widok Portalu PUE

Widok strony głównej możemy podzielić na trzy zasadnicze sekcje: 

       Funkcjonalną (2.3.1 Sekcja funkcjonalna),

       Użytkową (2.3.2 Sekcja użytkowa),

       Informacyjną (2.3.3 Sekcja informacyjna).

Sekcje te są bardziej szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu.

Rysunek 9 Podstawowy widok Portalu PUE

2.3.1 Sekcja funkcjonalna

Sekcja funkcjonalna (Rysunek 10 Sekcja funkcjonalna) znajduje się w górnej części widoku strony. Odpowiedzialna jest za udostępnienie Interesantowi dostępu do takich funkcji jak: Rejestracja na Platformie, Logowanie Interesanta, Weryfikacja UPO, Repozytorium Wzorów Dokumentów (RWD).

 

Rysunek 10 Sekcja funkcjonalna

Warto zauważyć, że w menu głównym po zalogowaniu Interesant otrzymuje dodatkowy element Moja platforma (Rysunek 11 Sekcja

funkcjonalna po zalogowaniu do Portalu Interesanta), dzięki któremu ma on wgląd do wszystkich swoich spraw, swojego profilu oraz wersji roboczych dokumentów.

 

Rysunek 11 Sekcja funkcjonalna po zalogowaniu do Portalu Interesanta

2.3.2 Sekcja użytkowa

Sekcja użytkowa znajduje się w centralnej części widoku strony i prezentuje główne funkcjonalności dostępne dla Interesanta (Rysunek 12 Sekcja użytkowa). W przypadku strony głównej sekcja ta poświęcona jest najważniejszej funkcjonalności Portalu, a mianowicie dostępu do usług publicznych świadczonych przez KOWR w postaci Katalogu Usług Publicznych (KUP).

 

Rysunek 12 Sekcja użytkowa

2.3.3 Sekcja informacyjna

Trzecia sekcja, zwana informacyjną znajduje się w dolnej części widoku i jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialna jest za przedstawienie Interesantowi danych kontaktowych (Rysunek 13 Sekcja informacyjna). 

 

Rysunek 13 Sekcja informacyjna

2.4   Profil Interesanta

Aby zmienić hasło czy jakiekolwiek inne dane Interesanta należy w pierwszej kolejności zalogować się do Portalu PUE, a następnie skorzystać z zakładki menu Moja platformaàProfil Interesanta. Drugim sposobem jest kliknięcie w przycisk Mój profil w sekcji funkcjonalnej (Rysunek 14 Profil Interesanta).

 

Rysunek 14 Profil Interesanta

Na poniższym rysunku (Rysunek 15 Edycja danych w Profilu Interesanta) zaprezentowany jest Profil Interesanta, w którym możemy modyfikować dane podane w czasie rejestracji konta oraz skonfigurować opcję logowania za pomocą certyfikatu.

 

Rysunek 15 Edycja danych w Profilu Interesanta

2.5 Prezentacja danych tabelarycznych.

Portal PUE udostępnia jeden spójny standard wyświetlania danych tabelarycznych. Dzięki nim Interesant jest w stanie w szybki i prosty sposób odnaleźć m.in. interesujący go podmiot realizujący daną usługę lub dokument udostępniony w ramach danej usługi. Poprzez zastosowanie widoku danych w postaci tabelarycznej Interesant ma możliwość przeszukiwać dane, sortować je po wybranej kolumnie, odświeżać i stronicować (Rysunek 16 Prezentacja danych tabelarycznych).

Rysunek 16 Prezentacja danych tabelarycznych

3.   FUNKCJONALNOŚCI PORTALU PUE

3.1   Katalog Usług Publicznych (KUP)

Katalog Usług Publicznych (KUP), gromadzi i udostępnia opisy usług publicznych świadczonych przez  KOWR dla Interesantów. Przeznaczeniem KUP jest umożliwienie Interesantom znalezienia najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście  ich potrzeby.

Katalog Usług Publicznych (KUP) jest głównym elementem Portalu PUE i dostęp do niego jest z poziomu strony głównej portalu (Rysunek 1 Strona

główna Portalu PUE).

3.1.1 Klasyfikacja usług

Usługi w KUP zostały podzielone na trzy główne kategorie (Rysunek 17

Klasyfikacja usług):

              Lista usług w ramach mechanizmów KOWR;

              Ankiety dla szkół.

 

 

Rysunek 17 Klasyfikacja usług

3.1.2 Drzewo usług – hierarchiczność

Cechą ułatwiającą nawigowanie w usługach jest drzewo usług oraz lokalizer, jak na Rysunek 18 Drzewo usług/lokalizer. Dzięki tej funkcjonalności jesteśmy w stanie stwierdzić na jakim poziomie zagnieżdżenia aktualnie jesteśmy. Dodatkowo możemy je wykorzystać do przejścia w inne miejsce katalogu usług.

 

Rysunek 18 Drzewo usług/lokalizer

3.1.3 Wyszukiwanie usług

W celu wyboru właściwej usługi, z której chcemy skorzystać możemy odnaleźć ją poprzez przeglądanie KUP, co jednak może być nieco kłopotliwe, lub poprzez skorzystanie z udostępnianej przez Portal PUE funkcjonalności

Wyszukiwarki usług (3.1.3.1 Wyszukiwarka usług)

 

Rysunek 19 Wyszukiwanie usług

3.1.3.1     Wyszukiwarka usług

Wyszukiwarka usług jest dostępna z poziomu strony głównej portalu (Rysunek 19 Wyszukiwanie usług) oraz jest widoczna w tym samym miejscu w momencie przeglądania KUP. W celu wyszukania interesującej nas usługi należy uzupełnić pole Szukana fraza i kliknąć przycisk znajdujący się obok niego. W pole można wpisać zarówno zwrot związany z szukaną usługą np. rejestracja, winorośle. System na tej podstawie przeszukuje cały katalog i w wyniku wyszukiwania wyświetla listę rekordów spełniających określone przez nas warunki (Rysunek 20 Wyniki wyszukiwania).

 

Rysunek 20 Wyniki wyszukiwania

 

3.1.4 Opisy usług w KUP

Po dokonaniu wyboru interesującej nas usługi (za pomocą klasyfikacji usług, wyszukiwarki usług lub wyszukiwarki terytorialnej) otrzymujemy o niej zbiór informacji, które podzielone są na:

       Część ogólną (3.1.4.1 Część ogólna opisu usługi)

       Część szczegółową (3.1.4.2 Część szczegółowa opisu usługi

 

3.1.4.1     Część ogólna opisu usługi

Część ogólna opisu usługi (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) zawiera następujące informacje:

       Ogólny opis

       Opis skrócony

       Wymagane dokumenty

       Odbiorca usługi

       Termin załatwienia sprawy

Prezentowane są również dodatkowe trzy sekcje:

       Dodatkowe informacje

       Zrealizuj usługę przez Internet, jeśli usługę można zrealizować on-line (informacje te zawarte są tabelarycznie i posiadają kolumny (nazwa, jednostka, miejscowość), po których możemy wyszukać interesujący nas podmiot)

       Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie, zawierający listę podmiotów realizujących dana usługę (informacje te również zawarte są tabelarycznie)

 

Rysunek 21 Część ogólna opisu usługi

 

3.1.4.2     Część szczegółowa opisu usługi

Część szczegółowa opisu usługi (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) prezentowana jest w momencie wyboru z listy KOWR konkretnego podmiotu. Część szczegółowa zawiera następujące informacje:

       Ogólny opis

       Opis skrócony

       Wymagane dokumenty

       Odbiorca usługi

       Termin załatwienia sprawy

Poniżej widoczne są Dodatkowe informacje (można sterować ich widocznością za pomocą ikony >). Na dole strony w formie tabelarycznej prezentowana jest lista udostępnionych w ramach usługi wniosków elektronicznych (do wypełnienia online) lub dokumentów do pobrania. 

Rysunek 22 Część szczegółowa opisu usługi

3.1.5 Wypełnienie wniosku elektronicznego

Po zapoznaniu się z opisem szczegółowym usługi możemy przystąpić do wypełnienia wniosku elektronicznego. Na samym dole karty opisu szczegółowego znajduje się lista dokumentów dostępnych w ramach danej usługi. W celu wypełnienia dokumentu elektronicznie wybieramy dokument oznaczony symbolem lupy w kolumnie Operacja (Rysunek 23 Lista

dokumentów w ramach usługi). 

Rysunek 23 Lista dokumentów w ramach usługi

Po wybraniu interesującego dokumentu przechodzimy do jego wypełnienia w postaci elektronicznej (Rysunek 24 Przykładowy formularz elektroniczny). Jak zaznaczono to na Rysunek 24 Przykładowy formularz elektroniczny w trakcie wypełniania formularza system sygnalizuje ew. błędy wprowadzonych danych oraz oznacza pola wymagane do uzupełnienia.

 

Rysunek 24 Przykładowy formularz elektroniczny

Po zapisaniu powinniśmy w górnej oraz dolnej części wniosku otrzymać

komunikat (Rysunek 25 Zapis formularza): 

Rysunek 25 Zapis formularza

Obok komunikatu jest wyróżniony link do wersji roboczych dokumentów Link. Postępując zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie przechodzimy do wersji roboczych dokumentów. 

3.1.6 Wersje robocze dokumentów

Po prawidłowym wypełnieniu i zapisaniu formularza jest on dostępny na liście wersji roboczych (Rysunek 26 Wersje robocze dokumentów). Znajdują się tam wszystkie formularze (również te wypełnione częściowo), które nie zostały wysłane do docelowego odbiorcy. W każdej chwili możemy dokończyć wypełnianie takiego formularza lub dokonać edycji wartości już wpisanych. 

Po zalogowaniu się każdy Interesant posiada poprzez zakładkę Moja platformaàWersje robocze dokumentów wgląd do wszystkich swoich wersji roboczych dokumentów, które wcześniej wypełnił, ale nie wysłał do odbiorcy.

 

Rysunek 26 Wersje robocze dokumentów

 

 

Za pomocą zestawienia możemy dosłać dokument (przycisk Doślij dokument) lub wykonać żądane operacje związane z wersjami roboczymi dokumentów.

Rysunek 27 Opcje dokumentu

Dla każdej wersji roboczej dokumentu po wybraniu przycisku Opcje dostępne jest menu udostępniające dodatkowe funkcjonalności (Rysunek 27 Opcje dokumentu) takie jak:

       Podgląd – umożliwia jedynie podgląd dokumentu, bez możliwości edycji;

       Podpisz certyfikatem – opcja udostępnia możliwość podpisania dokumentu podpisem elektronicznym (zob. 3.1.7.1 Podpis certyfikatem). Dopiero wtedy może zostać wysłany do odbiorcy

(w pasku rozwijanym opcji otrzymujemy opcje wyślij);

       Podpisz Profilem Zaufanym – opcja udostępnia możliwość podpisania dokumentu Profilem Zaufanym (zob. 3.1.7.2 Podpis Profilem Zaufanym). Dopiero wtedy może zostać wysłany do

odbiorcy (w pasku rozwijanym opcji otrzymujemy opcje wyślij);

       Edytuj – opcja umożliwiająca edycję dokumentu;

       Usuń – opcja umożliwiająca usunięcie dokumentu;

       Powiąż z usługą – opcja umożliwiająca powiązanie dodanego dokumentu do konkretnej usługi, może być wykorzystana jeśli najpierw dodamy np. wypełniony dokument do systemu, a następnie chcemy przesłać go do KOWR w ramach konkretnej usługi;

       Powiąż ze sprawą - opcja umożliwiająca powiązanie dodanego dokumentu do konkretnej sprawy, może być wykorzystana np. w celu dosłania dokumentów do istniejącej sprawy;

       Powiąż ze skrytką urzędu – opcja umożliwiająca powiązanie danego dokumentu do konkretnej skrytki urzędu.

       Zapłać – opcja umożliwiająca wykonanie płatności elektronicznej związanej z wnioskiem. Portal umożliwia wykonanie tej czynności bezpośrednio tj. online lub pośrednio poprzez wygenerowanie druku płatności, który możemy opłacić np. na poczcie (zob. 3.2.4 Płatności). 

3.1.7 Podpisanie wniosku

W celu wysłania wypełnionego dokumentu do odbiorcy należy go wcześniej podpisać. Portal PUE udostępnia dwie możliwości wykonania tej operacji:

       3.1.7.1 Podpis certyfikatem

       3.1.7.2 Podpis Profilem Zaufanym

3.1.7.1     Podpis certyfikatem

 Podpis certyfikatem polega na podpisaniu wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym. Aby tego dokonać, należy z opcji dokumentu, znajdującego się w obszarze Wersje robocze dokumentów wybrać Podpisz certyfikatem. Po wybraniu tej opcji system wyświetli stronę (Rysunek 28 Podpis certyfikatem), z pomocą której możemy podpisać dokument.  

 

Rysunek 28 Podpis certyfikatem

Mamy wówczas dostępne następujące przyciski:

       Powrót – umożliwia powrót do poprzedniego ekranu wraz z rezygnacją z wykonania operacji

       Podpisz – umożliwia podpisanie dokumentu z wykorzystaniem certyfikatu dostępnego w systemie operacyjnym

       Weryfikuj – umożliwia wykonanie operacji weryfikacji złożonego podpisu (przycisk jest nieaktywny do momentu wykonania operacji Podpisz)

       Zatwierdź – umożliwia ostateczne zatwierdzenie wykonanego podpisu (przycisk jest nieaktywny do momentu wykonania operacji Podpisz oraz przejścia pozytywnie procesu weryfikacji podpisu)

W momencie wejścia na stronę umożliwiającą podpisywanie dokumentów system zweryfikuje, czy na komputerze interesanta działa komponent podpisu. Jeśli nie działa to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, wraz z instrukcją postępowania:

 

Rysunek 29 Podpis certyfikatem - błąd połączenia

Po prawidłowym uruchomieniu komponentu podpisu w zasobniku

systemowym widoczna jest ikona komponentu podpisu .

Po wybraniu opcji Podpisz przeglądarka automatycznie wyświetli okno z możliwością wyboru certyfikatu jakim chcemy podpisać dokument. Certyfikat powinien być dostępny w systemie przed rozpoczęciem wykonywania operacji podpisu dokumentu. 

 

Rysunek 30 Okno wyboru certyfikatu

Jeśli operacja wykonania podpisu przebiegła prawidłowo system wyświetli stosowny komunikat (Rysunek 31 Prawidłowy podpis dokumentu).

 

Rysunek 31 Prawidłowy podpis dokumentu

Jeśli operacja wykonywania podpisu przebiegła nieprawidłowo wówczas system wyświetli komunikat (Rysunek 32 Nieprawidłowy podpis dokumentu).

Za pomocą przycisku Weryfikuj możemy uzyskać informacje z jakich powodów podpis został zweryfikowany negatywnie. Do momentu wykonania prawidłowego podpisu przycisk Zatwierdź jest nieaktywny.

 

Rysunek 32 Nieprawidłowy podpis dokumentu

Po prawidłowym wykonaniu podpisu możemy ostatecznie potwierdzić operację przyciskiem Zatwierdź. System automatycznie wyświetli stronę

        Wersje    robocze    dokumentów    wraz    z    komunikatem    (Rysunek       33

Potwierdzenie operacji wykonania podpisu).

 

Rysunek 33 Potwierdzenie operacji wykonania podpisu

Operacja wysłania tak podpisanego dokumentu została opisana w 3.1.8 Wysłanie wniosku.

3.1.7.2     Podpis Profilem Zaufanym

 Podpis Profilem Zaufanym polega na podpisaniu dokumentu przy pomocy zaufanego profilu ePUAP. Jest to bardzo wygodny i darmowy sposób uwierzytelnienia wysyłanego dokumentu. W tym celu należy oczywiście posiadać taki profil na ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego można znaleźć na platformie ePUAP.

Aby skorzystać z tej opcji należy z listy opcji dla dokumentu wybrać Podpisz Profilem Zaufanym. Zostajemy przekierowani do strony logowania na platformie ePUAP (Rysunek 34 ePUAP – logowanie).

 

Rysunek 34 ePUAP – logowanie

Po zalogowaniu się do ePUAP otrzymujemy okno Podpisywanie dokumentu, w którym to potwierdzamy z którego Profilu Zaufanego chcemy skorzystać. Istnieje możliwość, że użytkownik może posiadać więcej niż jeden Profil Zaufany. Należy wybrać właściwy klikając w przycisk Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 35 Podpisywanie dokumentu - ePUAP).

 

Rysunek 35 Podpisywanie dokumentu - ePUAP

Na adres e-mail skojarzony z wybranym profilem zostaje wysłana wiadomość autoryzacyjna wraz z kodem autoryzacyjnym. Kod ten należy podać w następnym oknie (Rysunek 36 Potwierdzenie podpisu profilem zaufanym) i kliknąć przycisk Zatwierdź.

 

Rysunek 36 Potwierdzenie podpisu profilem zaufanym

Poniżej (Rysunek 37 Podpis dokumentu ePUAP - informacja) przedstawione jest ostatnie okno podpisywania dokumentu. Klikając OK zostajemy automatycznie przekierowani na stronę portalu PUE (Moja platformaàWersje robocze dokumentów).

 

Rysunek 37 Podpis dokumentu ePUAP - informacja

Operacja wysłania tak podpisanego dokumentu została opisana w 3.1.8 Wysłanie wniosku.

3.1.8 Wysłanie wniosku

System umożliwia Interesantowi bezpośrednie wysłanie wniosku drogą elektroniczną. Aby taki wniosek mógł zostać wysłany musi zostać wcześniej podpisany tak jak zostało to opisane w tym dokumencie (zob. 3.1.7.1 Podpis certyfikatem oraz 3.1.7.2 Podpis Profilem Zaufanym).

 

Rysunek 38 Podpisany dokument - menu opcje

Po prawidłowym podpisaniu dokumentu w menu Opcje (Rysunek 38 Podpisany dokument - menu opcje) dostępne są dodatkowe, niewidoczne wcześniej funkcjonalności:

       Wyślij – umożliwia wysłanie dokumentu do odbiorcy

       Pobierz podpis – umożliwia pobranie złożonego podpisu w formacie XML

       Weryfikuj – umożliwia ponowną weryfikację złożonego podpisu

       Lista płatności – wyświetla listę płatności związanych z dokumentem

W celu wysłania dokumentu do odbiorcy należy wybrać przycisk Wyślij. Dokument zostanie wysłany, a system wyświetli komunikat z nadanym identyfikatorem. Komunikat z przykładowym identyfikatorem jest widoczny na rysunku (Rysunek 39 Prawidłowe wysłanie dokumentu).

 

Rysunek 39 Prawidłowe wysłanie dokumentu

Dalsza obsługa wysłanego dokumentu możliwa jest za pomocą strony Obsługa spraw (zob. 3.2.1 Obsługa sprawy). Nowo wysłany dokument widoczny jest na stronie Obsługa spraw ze statusem Wysłano dokument(y) (Rysunek 40 Obsługa spraw - wysłany dokument).

 

Rysunek 40 Obsługa spraw - wysłany dokument

3.2   Obsługa spraw

Portal PUE umożliwia uzyskanie przez Interesanta informacji na temat etapu realizacji spraw, które zostały założone na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów. 

3.2.1 Obsługa sprawy

Po zalogowaniu Interesanta do Portalu PUE, otrzymuje on możliwość zapoznania się ze szczegółami swoich spraw, zarówno tych, które są w toku jak i tych, które są już rozpatrzone. W tym celu należy wybrać z menu Moja platforma opcję Obsługa spraw. Na nowej stronie (Rysunek 40 Obsługa spraw - wysłany dokument) dostępny jest podział na dwie kategorie:

Sprawy w toku – zawiera listę spraw aktualnie prowadzonych Sprawy rozpatrzone – zawiera listę spraw już zakończonych

 

Rysunek 41 Sprawy w toku - menu opcje

3.2.2 Podgląd sprawy

Dla wszystkich spraw (w toku i zakończonych) możemy wyświetlić ich szczegóły za pomocą przycisku Szczegóły dostępnego w menu Opcje danego rekordu (Rysunek 41 Sprawy w toku - menu opcje). 

Po wybraniu opcji Szczegóły system wyświetli informacje na temat wybranej sprawy. W podglądzie szczegółowym sprawy możemy wyróżnić następujące sekcje:

       Szczegóły sprawy – zawiera takie informacje jak: identyfikator sprawy, nazwa sprawy w EZD (pole uzupełniane po utworzeniu sprawy w EZD), data utworzenia, typ sprawy, zakończenie, status ostatniej płatności;

       Sprawa dotyczy usługi – zawiera takie informacje jak: opis ogólny usługi, podmiot usługi, miejsce składania dokumentów, typ sprawy, uwagi, płatności online, numer rachunku bankowego, wartość kwoty, tytuł wpłaty, termin wniesienia opłaty;

       Sekcja płatności – sekcja umożliwiająca wykonanie opłaty, przegląd wpłat, wygenerowanie druku przelewu (zob. 3.2.4 Płatności);

       Historia sprawy – cała historia obsługi dokumentów, opisana datami wpisów oraz ich statusem. W tej sekcji pojawiają się również dokumenty przesyłane do nas z urzędu oraz ew. wezwania do zapłaty itp. (zob. 3.2.5 Historia sprawy).

3.2.3 Doślij dokument do sprawy

 Do każdej sprawy będącej w toku możemy dosłać dokument. Możemy to zrobić w sytuacji, gdy np. dostaniemy z urzędu informację o konieczności uzupełnienia dokumentów lub gdy zmieniły się dane mające wpływ na rozpatrzenie sprawy. Dokument można dosłać do sprawy wybierając opcję Doślij dokument do sprawy z poziomu strony Obsługa spraw (Rysunek 41 Sprawy w toku - menu opcje) lub z poziomu strony Wersje robocze dokumentów wybierając przycisk Doślij dokument

(Rysunek 26 Wersje robocze dokumentów). Różnica między tymi dwoma sposobami polega na tym, że w przypadku pierwszego dokument zostanie od razu dołączony do sprawy, a w przypadku drugiego sposobu należy później użyć opcji Powiąż ze sprawą.

Po wybraniu opcji Doślij dokument do sprawy system wyświetli formularz umożliwiający wybranie z lokalnego dysku dokumentu, który chcemy wysłać do urzędu (Rysunek 42 Dosyłanie dokumentów do sprawy).

 

Rysunek 42 Dosyłanie dokumentów do sprawy

Po dołączeniu pliku z dysku i kliknięciu w przycisk Zapisz zmiany system wyświetli komunikat o zapisaniu dokumentu oraz kolejnych krokach do wykonania (Rysunek 43 Dosłanie dokumentu do sprawy).

 

Rysunek 43 Dosłanie dokumentu do sprawy

Dalsze kroki oraz dostępne opcje są identyczne jak w przypadku wysyłania wniosku (zob. 3.1.6 Wersje robocze dokumentów, 3.1.7 Podpisanie wniosku, 3.1.8 Wysłanie wniosku) z wyłączeniem możliwości edycji oraz operacji związanych z płatnościami.

3.2.4 Płatności

3.2.4.1     Dokonywanie opłaty

 Za pomocą Portalu e-Urzędu otrzymujemy możliwość płatności elektronicznych związanych z wysyłanymi dokumentami elektronicznymi np. opłatą za wydanie zaświadczenia. Portal umożliwia nam wykonanie tej czynności na dwa sposoby:

       Bezpośrednio (przekierowanie do strony instytucji finansowej realizującej przelew)

       Pośrednio poprzez wygenerowanie druku płatności (wydrukowanie druku polecenia przelewu i realizacja np. na

poczcie – zob. 3.2.4.3 Generowanie druku przelewu)

 Jeżeli chcemy dokonać opłaty związanej ze sprawą, która jest w toku należy otworzyć opcję Szczegóły danej sprawy z menu Moja platformaàObsługa spraw i przejść do sekcji płatności. Płatności możemy dokonać również dla naszych wniosków roboczych z sekcji Moja platformaàWersje robocze dokumentówàOpcjeàZapłać

                                   Po przejściu do sekcji płatności system wyświetla nam formularz

(Rysunek 44 Sekcja płatności) z widoczną predefiniowaną kwotą do zapłaty (wymaganą przez podmiot udostępniający usługę). Kwotę możemy dowolnie modyfikować. Poniżej widoczne są dwa przyciski Zapłać oraz Generuj druk przelewu

 

Rysunek 44 Sekcja płatności

Wybranie opcji Zapłać powoduje rozpoczęcie procesu płatności prowadzonego z wykorzystaniem platformy ePUAP. Opcja Generuj druk

przelewu została opisana w pkt. 3.2.4.3 Generowanie druku przelewu.

 

Rysunek 45 Potwierdzenie płatności

Potwierdzając chęć zapłaty (Rysunek 45 Potwierdzenie płatności), wybieramy opcję Zapłać i automatycznie jesteśmy przekierowani do okna logowania ePUAP (Rysunek 34 ePUAP – logowanie). Logując się otrzymujemy wgląd do danych transakcji, które należy potwierdzić klikając Potwierdź.

Rysunek 46 Dane transakcji         

Potwierdzając zgodność danych transakcyjnych otrzymujemy okienko do potwierdzenia zapłaty (Rysunek 47 Potwierdzenie zapłaty).

Rysunek 47 Potwierdzenie zapłaty

Wybierając opcję Zapłać zostaniemy przekierowani do formularza płatności instytucji finansowej, gdzie zrealizujemy przelew. Po wykonaniu przelewu zostaniemy ponownie przekierowani do Portalu PUE.

3.2.4.2     Lista płatności

Każda próba dokonania płatności jest zapisywana w systemie. W zależności od miejsca, z którego dokonano płatności ich szczegóły możemy zobaczyć w miejscach takich jak:

Moja platformaàWersje robocze dokumentówàLista płatności, która zawiera informacje dotyczące płatności dokonywanych dla wersji roboczych dokumentów. Lista jest dostępna dla każdego dokumentu oddzielnie i tylko do momentu jego wysłania (Rysunek 48 Lista płatności). Po wysłaniu szczegóły płatności są widoczne w Sekcji płatności w szczegółach sprawy

 

Rysunek 48 Lista płatności

                                 Moja       platformaàObsługa     sprawàOpcjeàSzczegółyà

Sekcja płatności, która zawiera informacje na temat płatności dla danej sprawy (Rysunek 49 Sekcja płatności)

 

Rysunek 49 Sekcja płatności

W obu przypadkach zestawienie płatności prezentowane jest w formie tabelarycznej, na której prezentowane są informacje o: identyfikatorze płatności, dacie wpływu, numerze rachunku bankowego, kwocie, statusie płatności (status jest aktualizowany po jego weryfikacji po stronie urzędu). Na liście dostępny jest również przycisk Opcje umożliwiający Pobranie druku przelewu w formacie PDF.

 

3.2.4.3     Generowanie druku przelewu

Jeżeli nie chcemy dokonywać płatności za pomocą udostępnionego mechanizmu płatności online wówczas system udostępnia możliwość wygenerowania druku przelewu, który następnie możemy wydrukować i dokonać opłaty w banku lub na poczcie. W celu wygenerowania druku przelewu w Sekcji płatności (Rysunek 49 Sekcja płatności) należy wybrać przycisk Generuj druk przelewu. Wygenerowany druk przelewu pojawi się w tabeli i za pomocą przycisku Pobierz druk przelewu pobrać. Jeśli dodatkowo zaznaczymy opcję Czy wysłać druk przelewu na adres(y) email? na Tak, wówczas dodatkowo system wyśle wygenerowany druk na zdefiniowany w naszym profilu adres email. 

3.2.5 Historia sprawy

W sekcji Historia sprawy zapisywane są wszystkie informacje związane z daną sprawą/dokumentem. 

Rysunek 50 Historia sprawy – opcje

Do akcji związanych z rekordami jest przypisany szereg opcji dostępnych w formie menu pod przyciskiem Opcje:

       Pobierz dokument (wniosek.xml) – opcja umożliwiająca pobranie wniosku w formacie xml

       Popraw formularz – opcja umożliwiająca poprawę formularza, np. na wniosek urzędu

       Pobierz dokument (wizualizacja.pdf) – opcja umożliwiająca pobranie wizualizacji wniosku w formacie PDF

       Pobierz podpis (podpis.xml) – opcja umożliwiająca pobranie podpisu w formacie .xml, przydaje się do ew. późniejszej weryfikacji takiego podpisu

       Weryfikacja podpisu – sprawdzenie poprawności podpisu do wysłanego wniosku

       Pobierz dokument (upo.xml) – opcja umożliwiająca pobranie dokumentu upo.xml (dla danego wniosku);

       Weryfikacja UPO – sprawdzenie otrzymanego UPO

3.3   Skrzynka kontaktowa

Za pomocą strony Moja platformaàSkrzynka kontaktowa (Rysunek 52 Skrzynka kontaktowa) możemy przeglądać całość korespondencji jaką otrzymaliśmy na naszą skrzynkę i jaką z niej wysłaliśmy. Wszystkie wiadomości są podzielone na trzy kategorie Odebrane dokumenty, Wysłane dokumenty

 

Rysunek 51 Skrzynka kontaktowa

3.4   Weryfikacja UPO

Portal PUE udostępnia możliwość weryfikacji poprawności otrzymanego UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

                        W     tym     celu     należy     z     menu     głównego     wybrać      opcję

WeryfikacjaàWeryfikacja UPO (Rysunek 52 Weryfikacja UPO). Następnie należy załączyć plik UPO, który chcemy zweryfikować (pole Dokument UPO) i wpisać w polu Zabezpieczenie Captcha wyświetlony kod. Po kliknięciu przycisku Weryfikuj otrzymujemy informacje na temat poprawności weryfikowanego dokumentu UPO.

 

Rysunek 52 Weryfikacja UPO

 

4.   REPOZYTORIUM WZORÓW DOKUMENTÓW

Po kliknięciu menu głównym pozycji RWD, mamy dostęp do repozytorium wzorów dokumentów.

 

Rysunek 53 Repozytorium Wzorów Dokumentów

Dla danego wzoru dokumentu Użytkownik ma dostępne opcje:

       Szczegóły – tutaj można podejrzeć szczegóły wzoru;

       Pobierz wyróżnik – pozwala pobrać wyróżnik danego wzoru dokumentu w formacie XML;

       Pobierz schemat – pozwala pobrać schemat danego wzoru dokumentu w formacie XSD;

       Pobierz styl – pozwala pobrać styl danego wzoru dokumentu w formacie XSL.